Akcija “Pruži manje daj više”nastavljena u Nikšiću -u nedjelji borbe protiv prosjačenja

15. mart 2017 U nedjelji borbe protiv prosjačenja već peti dan aktivistkinje i volonteri/ke Defendologija centra Crne Gore sprovode  mjere na realizaciji akcije “Pruži manje daj više”  kroz neposrednu komunikaciju sa građanima u kojoj je prioritetni cilj da se građanima Nikšića,  ukaže na štetnosti prosjačenja djece i pružanja milostinje u novcu djeci koja žive i rade na ulici. Ispred HDL Laković i Marketa VOLI u Bulevaru 13 Jul u Nikšiću nastavljeno je sa akcijom u kojoj je preko 150 građana upoznato sa štetnostima prosjačenja djece i sugerisano im je da…

Read More