Akcija “Pruži manje daj više” – nedjelja borbe protiv eksploatacije od prosjačenja djece

U okviru redovnih aktivnosti predstavnici/ce Defendologija centra Crne Gore će u nedjelji borbe i prevencije protiv prosjačenja od 10. marta 2017 godine  otpočeti akciju “Pruži manje daj više” koja će se održati u Nikšiću, kada će biti uradjena analiza uspjeha aktivnosti u ovoj oblasti i upoznata zainteresovana javnost.

Pozivamo i druge zainteresovane strane da se uključe u akciju “Pruži manje daj više”  na svojim i po mogućnosti na širim teritorijama,  kako bi ova pojava bila svedena na minimum a društvena zajednica težila nultoj toleranciji  od svih oblika iskorišćavanja djece i zaustavljanja prosjačenja djece, njihovog života i rada na ulicima.

Aktivnosti se sprovode kroz niz planiranih  podaktivnosti na prevenciji prosjačenja  od kojih izdvajamo kao značajne:

  • Neposredne razgovore sa gradjanima u najvećoj mjeri ispred megamarketa i javnih objekata, ispred kojih se djeca najčešće bave prosjačenjem u cilju edukacije gradjana i zainteresovanih subjekata da ne daju novac djeci. Činjenica je da novac isprošen moljakanjem od građana,  najčešće koriste eksploatatori djece  a od dobronamjernih građana se očekuje da djeci umjesto novca,  kupuju hranu i odjeću i slično;
  • Sastanke sa predstavnicima lokalne uprave, NVO i drugih medjunarodnih organizacija;
  • Sastanke sa predstavnicima državnih organa;
  •  Analizi potencijalnih donotora i apliciranju za projekte kojima se sprečava prosjačenje  život i rad djece na ulici;
  • Edukativne i interaktivne radionice sa djecom koja su izložena eksploataciji od prosjačenja i djecom koja su u potencijalnom riziku da postanu žrtve prosjačenja;
  • Sačinjavanju predloga i aktivnosti za ublažavanje posljedica od prosjačenja kod djece  i predloga nadležnim organima za moguća rješenja u ovoj oblasti;
  • Druge oblike donatorske pomoći i druge različite aktivnosti, kojima se na akademski, stručni ili profesionalni način sprečava ova društveno negativna pojava.

Nadamo se da ćemo naići na razumijevanje svih gradjana,  relevantnih subjekata, odgovornih institucija i medija u ovoj oblasti.

Naša aktivnost se sprovodi bez materijalnih sredstava i isključiva je projekcija Defendologija centra – Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore.

Informacije na telefon: 067-088-802 i 069 604 604 e mail: defendologijamne@gmail.com

Vaša Defendologija

478total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment