Akcija “Pruži manje daj više”nastavljena u Nikšiću -u nedjelji borbe protiv prosjačenja

15. mart 2017 U nedjelji borbe protiv prosjačenja već peti dan aktivistkinje i volonteri/ke Defendologija centra Crne Gore sprovode  mjere na realizaciji akcije “Pruži manje daj više”  kroz neposrednu komunikaciju sa građanima u kojoj je prioritetni cilj da se građanima Nikšića,  ukaže na štetnosti prosjačenja djece i pružanja milostinje u novcu djeci koja žive i rade na ulici. Ispred HDL Laković i Marketa VOLI u Bulevaru 13 Jul u Nikšiću nastavljeno je sa akcijom u kojoj je preko 150 građana upoznato sa štetnostima prosjačenja djece i sugerisano im je da…

Read More

Akcija “Pruži manje daj više” – nedjelja borbe protiv eksploatacije od prosjačenja djece

U okviru redovnih aktivnosti predstavnici/ce Defendologija centra Crne Gore će u nedjelji borbe i prevencije protiv prosjačenja od 10. marta 2017 godine  otpočeti akciju “Pruži manje daj više” koja će se održati u Nikšiću, kada će biti uradjena analiza uspjeha aktivnosti u ovoj oblasti i upoznata zainteresovana javnost. Pozivamo i druge zainteresovane strane da se uključe u akciju “Pruži manje daj više”  na svojim i po mogućnosti na širim teritorijama,  kako bi ova pojava bila svedena na minimum a društvena zajednica težila nultoj toleranciji  od svih oblika iskorišćavanja djece i…

Read More