Predstavnici/e Defendologija centra prisustvovali/e treninzima za pisanje EU projekata i finansijske menadžere

Prvi modul šestodnevnog treninga za upravljanje i pisanje projekata finansiranim iz fondova EU za članice Crnogorske IRIS Mreže održan je u Budvi od 27. – 29. januara na kojem je učešće uzeo i predsjednik Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” mr sci Slavko Milić.

U Budvi je održan prvi modul treninga za upravljanje i pisanje projekata finansiranim iz fondova EU za članice Crnogorske IRIS Mreže, koju čine organizacije  pružaoci socijalnih usluga u zajednici.

Ovo je aktivnost koja se sprovodi u okviru projekta  “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” koji  realizuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, CAZAS i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje.

Usluge socijalne zaštite u Crnoj Gori obezbeđuju 173 pružalaca od kojih su čak 81%  nevladine organizacije, a njihova većina je učlanjena u Crnogorsku IRIS mrežu. Ove organizacije pružaju podršku mladima u riziku, osobama sa invaliditetom, starim licima, žrtvama rodno zasnovanog i porodišnog nasilja i migrantima, kao i svim drugim osjetljivim kategorijama društva.  Različiti vidovi podrške uključuju npr. besplatno pravno savjetovalište, grupe samopomoći, psihosocijalnu podršku, savjetovalište, uslugu povjerljivog lica, dnevne centre, skloništa.

Sredstva koja su neophodna za kvalitetno funkcionisanje usluga socijalne zaštite dolaze uglavnom od stranih donatora od kojih je najznačajnija Evropska unija. Uspješnost pružalaca socijalnih usluga u obezbeđivanju sredstava za rad servisa od presudne je važnosti jer nedostatak sredstava može dovesti do gašenja organizacija koje uspijevaju da poboljšaju položaj marginalizovanih grupa pružajući usluge i onima do kojih ni državne institucije ne dopiru.

Projekat  “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” za cilj ima stvaranje uslova za punu participaciju u procesu donošenja odluka i povoljno pravno i finansijsko okruženje organizacija pružaoca socijalnih usluga u Crnoj Gori.Predstavnice Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” Nevenka Sredanović i Anastazija Langer prisutvovale se jednodnevnom treningu za finansijske menadžerke za upravljanje projektima iz IPA fondova. Naime,  NVO CAZAS  u saradnji sa NVO  SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica  i Udruženjem za razvoj civilnog društva Bijelo Polje kao članice IRIS Mreže organizovali su “Trening za  finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova”.  Inače, ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Trening  je održati u utorak 31. januara u hotelu CentreVille u Podgorici sa početkom u periodu od 10h. do 16.30 časova.

VAŠA DEFENDOLOGIJA

2024total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment