Evropska Konferencija “Intervencija u ranom djetinjstvu” – Beograd

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Evropska asocijacija za ranu intervenciju (EURLYAID) kao i Evropska asocijacija servisa za podrške za osobe sa invaliditetom (EASPD) organizuju prema našem mišljenju veoma interesantnu Konferenciju na koju Vas upućujemo: Plenarni predavači su: Anna Serrano, University of Minho, Portugal Carolyn Blackburn, Birmingham University, UK Britta Gebhard, Nordhausen University, Germany Nenad Rudič, Institut za mentalno zdravlje, Srbija Detaljnije informacije možete dobiti: Posjetite sajt Sajt Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 12. Međunarodna konferencija “Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici” Pozivamo Vas da…

Read More